ПРОФЕСИОНАЛЕН ТРЕНИНГ ЗА ЕКСКУРЗОВОДИ

06.06.2022 г.

Община Добричка и „Международна туристическа академия ИТАКА – АЛБЕНА“ ЕООД ще проведат професионален тренинг на екскурзоводи – 10 души от област Добрич и 10 от област Констанца. Целта е да се популяризират туристическите маршрути, разработени по проект ROBG-456 „Хършова-Добричка, заедно по красивия път на устойчивото развитие, чрез трансгранична култура“, финансиран от Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.

Изисквания към кандидатите:

  • да имат опит като екскурзоводи и / или опит/образование, съвместимо с областта на туризма като география, история, чужди езици , с комуникационни умения и с мотивация за разширяване на своите знания и умения и/ или придобиване на нови

 

Няма възрастови ограничения.

Продължителност на тренинга: пет дни, с общ хорариум от 40 учебни часа, 16 учебни часа теоретични занятия и 24 учебни часа практически занятия

Обучението е на български и румънски език с осигурен превод. Ще бъдат представени четирите маршрута, разработени в рамките на „Стратегия за културен туризъм в трансграничния район Констанца-Добрич“, като неразделна част от туристическия продукт на региона:
• Маршрут „Религиозна Добруджа“ (Religious Dobrudja)
• Културно-етнически маршрут (CulturEthnic)
• Маршрут „Местна храна и музика“ (Local Food & Music)
• Маршрут „Природно опознавателно и екстремно приключение“ (Nature exploring end Xtreme Adventure) –

Ще бъде поставен акцент върху ефективни начини за популяризиране и включването им в програмата на туристите.

Успешно завършилите ще получат Сертификат от обучаващата организация

Планиран период: 13-17 юни, 2022г.


Моля желаещите да изпратят заявка за участие на bozh_dobreva@abv.bg, не по-късно от 10 юни 2022г.