КУЛТУРНО-ЕТНИЧЕСКИ МАРШРУТ
ОКРЪГ КОНСТАНЦА

ОБЕКТИ В ОКРЪГ КОНСТАНЦА

1 Каталис, Мангалия

2 Томис, Констанца

3 Укрепление „Овидиус“, езеро Сютгьола

4 Крепост „Хистрия“, Истрия

5 Крепост „Улметум“, Пантелимон

6 Крепост и музей „Карсиум“, Хършова

7 Музей на изкуството „Дину и Севаста Винтила“, Топалу

8 Крепост „Капидава“

9 Музей „Аксиополис“, Чернавода

10 

Римски лагер „Сачидава“, Расова

11 

Музей на изкуството „Лучиан Григореску“, Меджидия

12 

DAPYX – Фестивал на игрите и историческите възстановки, Меджидия

13 

„Траяновият трофей“, с. Адамклиси

14 

Укрепено селище Албещи