Проект ROBG-456 „Хършова-Добричка, заедно по красивия път на устойчивото развитие, чрез трансгранична култура“

Представяне на проекта

Община Добричка стартира работа по  проект „Хършова -Добричка, Заедно по красивия път на устойчивото развитие чрез трансгранична култура” (ROBG-456). Той  се финансира по третата покана за участие в програма ИНТЕРРЕГ V A Румъния-България  в рамките на приоритетна ос 2„Зелен регион “.

Каква е целта?

Целта на проекта е да съживи трансграничния регион, като стимулира туризма и същевременно допринесе за опазването на културното наследство на историческaта област, в която съществуват две нации (Румъния и България).

Какъв е бюджетът?

1 477 350.17 евро, от които 1 255 747.64 от ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Административно-териториална единица град Хършова

Бенефициент 2 (Б2):Община Добричка

Кога се изпълнява?

Начална дата: 12.09.2018

Крайна дата: 11.09.2022

Продължителност: 48 месеца

Къде се изпълнява?

На територията на област Добрич в България и област Констанца в Румъния

Как се изпълнява?

  • Разработване на обща стратегия за валоризация на културното наследство
  • Организиране на трансграничен фестивал: „Добруджа с елек и престилка“ в Хършова, Румъния
  • Организиране на обучение в областта на културния туризъм
  • Промотиране и насърчаване превръщането на фолклорния фестивал „Песни и танци от Слънчевa Добруджа“ в с. Дебрене, България в трансграничен
  • Модернизиране на Дом на културата Хършова чрез ремонт и оборудване, специфично за културните дейности
  • Модернизация на две читалища:  „Нов живот – 1941 г.“ в с. Черна и на читалище „Светлина – 1940“ в с. Ловчанци чрез ремонт, обзавеждане и оборудване

Какъв ще е приносът на проекта за Програмата?

·         1 обща стратегия за валоризиране на културното и природното наследство чрез възстановяването и насърчаването му за устойчиви икономически цели;

·         създаден 1 интегриран туристически продукт

·         увеличаване на туристически нощувки в района на трансграничния регион ( 46,676 броя )

Партньори

Новини и събития

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ по проект ROBG-456 „Хършова-Добричка, заедно по красивия път на устойчивото развитие, чрез трансгранична култура“, финансиран от Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.

13.06.2022 г. На 13.06.2022 г. от 11.00 часа в залата на Търговско промишлена палата Добрич (ул. „България“ № 3) ще бъде представена „ОБЩА СТРАТЕГИЯ ЗА КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РАЙОН

Прочетете повече >>

Читалището в село Черна – домакин на Третия регионален фолклорен преглед в община Добричка

09.06.2022 г. Певци и танцьори от осем читалища в община Добричка ще се представят в Третия регионален фолклорен преглед, който ще се проведе на 11 юни в село Черна. В

Прочетете повече >>

Осмата хоротека в Бранище – с амбицията за най-голямото добруджанско хоро

26.05.2022 г. Покана към всички любители на фолклора отправят организаторите на утвърдилото се вече събитие в село Бранище в община Добричка – Хоротека 2022, което ще се проведе на 29

Прочетете повече >>

Започват фолклорните регионални прегледи в Община Добричка

25.05.2022 г. Стартът на традиционните фолклорни прегледи на художествената самодейност „Добруджа – обич моя“, които се провеждат ежегодно в община Добричка, ще бъде даден на 28 май в село Паскалево.

Прочетете повече >>