Проект ROBG-456 „Хършова-Добричка, заедно по красивия път на устойчивото развитие, чрез трансгранична култура“

Представяне на проекта

Община Добричка стартира работа по  проект „Хършова -Добричка, Заедно по красивия път на устойчивото развитие чрез трансгранична култура” (ROBG-456). Той  се финансира по третата покана за участие в програма ИНТЕРРЕГ V A Румъния-България  в рамките на приоритетна ос 2„Зелен регион “.

Каква е целта?

Целта на проекта е да съживи трансграничния регион, като стимулира туризма и същевременно допринесе за опазването на културното наследство на историческaта област, в която съществуват две нации (Румъния и България).

Какъв е бюджетът?

1 477 350.17 евро, от които 1 255 747.64 от ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Административно-териториална единица град Хършова

Бенефициент 2 (Б2):Община Добричка

Кога се изпълнява?

Начална дата: 12.09.2018

Крайна дата: 11.09.2022

Продължителност: 48 месеца

Къде се изпълнява?

На територията на област Добрич в България и област Констанца в Румъния

Как се изпълнява?

  • Разработване на обща стратегия за валоризация на културното наследство
  • Организиране на трансграничен фестивал: „Добруджа с елек и престилка“ в Хършова, Румъния
  • Организиране на обучение в областта на културния туризъм
  • Промотиране и насърчаване превръщането на фолклорния фестивал „Песни и танци от Слънчевa Добруджа“ в с. Дебрене, България в трансграничен
  • Модернизиране на Дом на културата Хършова чрез ремонт и оборудване, специфично за културните дейности
  • Модернизация на две читалища:  „Нов живот – 1941 г.“ в с. Черна и на читалище „Светлина – 1940“ в с. Ловчанци чрез ремонт, обзавеждане и оборудване

Какъв ще е приносът на проекта за Програмата?

·         1 обща стратегия за валоризиране на културното и природното наследство чрез възстановяването и насърчаването му за устойчиви икономически цели;

·         създаден 1 интегриран туристически продукт

·         увеличаване на туристически нощувки в района на трансграничния регион ( 46,676 броя )

Партньори

Новини и събития

ОБЩИНА ДОБРИЧКА УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ТРАНСГРАНИЧЕН ПРОЕКТ

02.09.2022 г. На 02.09.2022 г. се проведе заключителна пресконференция по проект “Хършова – Добричка,Заедно по красивия път на устойчивото развитие чрез трансгранична култура“,финансиран от програма INTERREG V A Румъния –

Прочетете повече >>

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА СЪВМЕСТНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ ROBG 456 „Хършова-Добричка, заедно по красивия път на устойчивото развитие чрез трансгранична култура“

31.08.2022 г. Дата и място на провеждане:                 02.09.2022 г., 11:00 часа,                                                             Зала на ТПП Добрич, ул. България 3 Дневен ред: 11:00 – Откриване от представител на община

Прочетете повече >>

ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ ОБЩИНА ДОБРИЧКА НА ФЕСТИВАЛА „ДОБРУДЖА С ЕЛЕК И ПРЕСТИЛКА“ В ХЪРШОВА

06.07.2022 г. Делегация от над 180 представители на община Добричка, водена от кмета Соня Георгиева , ще присъства на фестивала „Добруджа с елек и престилка“ в гр. Хършова от 8

Прочетете повече >>

ПОВЕЧЕ ОТ 1700 ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА СЪБОРА КРАЙ ДЕБРЕНЕ В ОБЩИНА ДОБРИЧКА НА 25 ЮНИ

20.06.2022 г. 20.06.2022Изпълнители на възраст от 3 до 91 години ще се представят в 53-тото издание на фестивала „Песни и танци от слънчева Добруджа“, който Община Добричка десетилетия организира в

Прочетете повече >>

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ по проект ROBG-456 „Хършова-Добричка, заедно по красивия път на устойчивото развитие, чрез трансгранична култура“, финансиран от Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.

13.06.2022 г. На 13.06.2022 г. от 11.00 часа в залата на Търговско промишлена палата Добрич (ул. „България“ № 3) ще бъде представена „ОБЩА СТРАТЕГИЯ ЗА КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РАЙОН

Прочетете повече >>

Читалището в село Черна – домакин на Третия регионален фолклорен преглед в община Добричка

09.06.2022 г. Певци и танцьори от осем читалища в община Добричка ще се представят в Третия регионален фолклорен преглед, който ще се проведе на 11 юни в село Черна. В

Прочетете повече >>