МАРШРУТ
,,ПРИРОДА, ПРИКЛЮЧЕНИЯ И ЕКСТРЕМНИ СПОРТОВЕ"

Маршрутът за изучаване на природата и екстремни дейности предлага прекарване на активна почивка, комбинирана с обекти, които носят на туристите голямо разнообразие от дейности, така че те да могат да практикуват или да се запознаят с различни спортове, за да останат незабравими спомени.

Младите хора имат интерес към екстремните спортове, а потребителите на средна възраст търсят нови изживявания, свързани с природни забележителности и културно-исторически обекти. Поради това маршрутът съчетава няколко силни страни, които да привлекат туристи не само по Черноморието, но и във вътрешността на областта. В него са включени обекти, които да покрият интереса на всички групи туристи, без значение от възрастовата им характеристика. Туристите, които имат интерес към екстремни преживявания, ще открият в този маршрут места, на които могат да практикуват любимите си спортове.

Посещението на обектите, включени в маршрута, може да провокира интерес и да върне спортуващите при красивите природни забележителности отново. Маршрутът има потенциал да диверсифицира предложените туристически продукти на първите три маршрута, като ги допълва с такива изживявания, които се търсят от туристи, чиито интереси не са обхванати от тях. Дава възможност и за допълнителна диверсификация на продуктите според възрастов признак – младежи, семейства с деца и самостоятелни възрастни туристи.

Причини за избор на обектите са:
1) необходимостта от покриване на целевия пазар с продукт, който съответства на неговите потребности
2) потенциално високият туристически интерес към обектите
Допълнителна мотивация за избора им е и фактът, че румънските обекти са включени в една от националните туристически балнео и спа дестинации на Министерство на туризма на Румъния – Черноморска балнео и СПА дестинация (Черноморска СПА Ривиера), което е предпоставка за провеждане на целенасочена политика на национално и международно равнище за тяхното популяризиране и привличането на туристи.