Програма INTERREG V A Румъния-България

Съвместен секретариат (СС)/РОТГС Кълъраш
– Ръководител на съвместния секретариат: г-н Богдан МУШАТ (info@calarasicbc.ro ).
– Ръководител отдел информиране и публичност: (info@calarasicbc.ro )
– Телефон: +40 242 313 091 Факс: +40 242 313 092
– Шосе Кичу, ГКПП Кълъраш (Румъния) – Силистра (България), гр. Къкъраш, окръг Кълъраш, Румъния