КУЛТУРНО-ЕТНИЧЕСКИ МАРШРУТ

Това е маршрут от културен характер, със сегментиране на области с етнически влияния: гръцки, римски, турски, татарски, славянски, влашки, в които очертаваме времева линия в географския район на маршрута.

Трансграничният район има богато културно наследство – обекти от различни исторически епохи, етнографско изкуство, народни занаяти, музеи с национално значение. Културно-етническият маршрут акцентира върху аспекти на културата, историята, бита и многовековното съжителството на многообразие от етноси в региона. Той има за цел да съхрани и представи това богатство.
Спецификата на маршрута се състои в липсата на сезонност и възможността да целогодишно експлоатиране, което позволява развитие на туризма в неактивен сезон и е предпоставка за по-балансирано развитие на територията на областта.