TRASEUL CULTURAL SI ETNIC

Acesta este un traseu cu caracter cultural, cu segmentare a zonelor cu influențe etnice: greacă, romană, turcă, tătară, slavă, valahă, în care trasăm o linie temporală în aria geografică a traseului.

Regiunea transfrontalieră are un bogat patrimoniu cultural – situri din diferite epoci istorice, artă etnografică, meșteșuguri populare, muzee de importanță națională. Traseul cultural și etnic se concentrează pe aspecte de cultură, istorie, mod de viață și coexistența de secole a diversității etniilor din regiune. Are scopul de a păstra și prezenta această bogăție.
Specificul traseului este lipsa de sezonalitate și posibilitatea de funcționare pe tot parcursul anului, ceea ce permite dezvoltarea turismului în extrasezon și este o condiție prealabilă pentru o dezvoltare mai echilibrată a zonei.