Latest Past Събития

ОБЩИНА ДОБРИЧКА УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ТРАНСГРАНИЧЕН ПРОЕКТ

На 02.09.2022 г. се проведе заключителна пресконференция по проект   “Хършова - Добричка, Заедно по красивия път на устойчивото развитие чрез трансгранична култура“, финансиран от програма INTERREG  V A Румъния – България.  Финансовият принос на ЕС по проекта е 1 199 154,49 евро.   Проектът е с  продължителност от 12.09.2018 до 11.09.2022 г. и се изпълнява […]

Фестивал „Добруджа с елек и престилка“ в Хършова

06.07.2022 Делегация от над 180 представители на община Добричка, водена от кмета Соня Георгиева , ще присъства на фестивала „Добруджа с елек и престилка“ в гр. Хършова от 8 до 10 юли. Трансграничният фестивал се организира за първи път, предвижда се той да стане ежегоден. Международният форум е в рамките на проекта  ROBG – 456„Хършова […]

Представяне на „ОБЩА СТРАТЕГИЯ ЗА КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РАЙОН КОНСТАНЦА -ДОБРИЧ“

На 13.06.2022 г. от 11.00 часа в залата на Търговско промишлена палата Добрич (ул. „България“ № 3) ще бъде представена "ОБЩА СТРАТЕГИЯ ЗА КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РАЙОН КОНСТАНЦА -ДОБРИЧ". Тя е разработена по проект ROBG-456 „Хършова-Добричка, заедно по красивия път на устойчивото развитие, чрез трансгранична култура“, финансиран от Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г. […]