Зарежда Събития

« Всички Събития

  • Това събитие е минало събитие.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ МЕЖДИННИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТ ROBG 456

21 юни, 2021 @ 1:00 pm - 2:00 pm

Хършова-Добричка, заедно по красивия път на устойчивото развитие чрез трансгранична култура“

21.06.2021 г., 13:00 часа,

Зала на Община Добричка

Дневен ред:

13.00-13.15 – регистрация на участниците

13.15 -13.20- откриване на пресконференцията от Кмета Соня Георгиева

13.20-13.35 – мултимедийна презентация на проекта и постигнатите междинни резултати

13.35-13.50- въпроси и отговори

13.50 -13.55 – закриване на пресконференцията

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА И ПОСТИГНАТИ МЕЖДИННИ РЕЗУЛТАТИ

Проект “Хършова – Добричка, Заедно по красивия път на устойчивото развитие чрез трансгранична култура“ е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма INTERREG V A Румъния- България,еMS код ROBG 456 , Акроним CBC CULTURE.

Проектът се изпълнява от двама партньори: Община Хършова (Румъния), който е водещ партньор, и Община Добричка (България), партньор по проекта.

Общият бюджет на проекта е 1 410 770 евро, от които принос на ЕС в размер на 1 199 154,49 евро

Проектът е с продължителност от 12.09.2018 до 11.09.2021 г. , но част от дейностите му се забавиха заради пандемичната ситуация с COVID 19, и се очаква да бъде удължен.

Целта на проекта е да се съживи трансграничния регион, като се стимулира развитието на туризма и опазването на културното наследство на историческaта област, в която съществуват две нации (Румъния и България).

Към момента са приключили следните дейности:

Направен е основен ремонт на читалищата в селата Черна и Ловчанци, община Добричка. В залите на читалищата е сменено подовото покритие, поставени са нови столове, залите са климатизирани, оборудвани с озвучителна и осветителна техника. В читалището на с. Черна има нови сценични и прозоречни завеси с дистанционно управление. Закупени са компютри и офис-оборудване, читалищата разполагат с мултимедиен прожектор и екран.

По този начин в залите на двете читалища могат да се провеждат събития, които отговарят напълно на съвременните технически изисквания.

Разработена е Обща стратегия за културен туризъм в трансграничния район Констанца -Добрич и четири трансгранични маршрута, които ще допринесат за опазването и популяризирането на културното наследство и за насърчаване на културния обмен между Румъния и България.

На 26.06.2021 г.за 52-ри път ще се проведе фолклорният събор „Песни и танци от слънчева Добруджа“, който в рамките на проекта има трансграничен характер. В него ще вземат участие румънски певци и изпълнители, водени от партньора на проекта община Хършова. Издадени са рекламни материали, целящи популяризирането на събора.

За обслужване дейността по проекта са закупени 4 лаптопа, многофункционално печатащо устройство, шкафове и столове.

Към м. юни 2021 г. по проекта са проведени 17 обществени поръчки, сключени са 23 договора.

Дейностите по проекта ще продължат със закупуване на две мобилни сцени, предназначени за провеждане на събития на открито, и с обучение на 20 екскурзовода, които ще предлагат на туристи и гости нови обекти по маршрутите, разработени в проекта.

Така общини Хършова и Добричка влизат в туристическата карта на трансграничния район, привличайки туриста към културните традиции на Добруджа.

Детайли

Дата:
21 юни, 2021
Час:
1:00 pm - 2:00 pm