ЗАКЛЮЧИТЕЛНА СЪВМЕСТНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ ROBG 456 „Хършова-Добричка, заедно по красивия път на устойчивото развитие чрез трансгранична култура“

31.08.2022 г. Дата и място на провеждане:                 02.09.2022 г., 11:00 часа,                                                             Зала на ТПП Добрич, ул. България 3 Дневен ред: 11:00 – Откриване от представител на община […]

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ по проект ROBG-456 „Хършова-Добричка, заедно по красивия път на устойчивото развитие, чрез трансгранична култура“, финансиран от Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.

13.06.2022 г. На 13.06.2022 г. от 11.00 часа в залата на Търговско промишлена палата Добрич (ул. „България“ № 3) ще бъде представена „ОБЩА СТРАТЕГИЯ ЗА КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РАЙОН […]

ПРОФЕСИОНАЛЕН ТРЕНИНГ ЗА ЕКСКУРЗОВОДИ

06.06.2022 г. Община Добричка и „Международна туристическа академия ИТАКА – АЛБЕНА“ ЕООД ще проведат професионален тренинг на екскурзоводи – 10 души от област Добрич и 10 от област Констанца. Целта […]