ЗАКЛЮЧИТЕЛНА СЪВМЕСТНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ ROBG 456 „Хършова-Добричка, заедно по красивия път на устойчивото развитие чрез трансгранична култура“

31.08.2022 г.

Дата и място на провеждане:                 02.09.2022 г., 11:00 часа,

                                                            Зала на ТПП Добрич, ул. България 3

Дневен ред:

11:00 – Откриване от представител на община Хършова, като водещ партньор;

11:05 – Поздравително слово от кмета на община Добричка; 

11:10 – Презентация от румънския партньор за  извършените дейности и постигнатите резултати в Хършова; 

11:25 – Презентация от българския партньор за  извършените дейности и постигнатите резултати в община Добричка;

11:40 – Въпроси и отговори.

Очакваме да приемете поканата и да вземете участие.

За потвърждаване на участие: тел. 058 601472

С уважение

                    Герман Германов

                    Главен секретар ТПП-Добрич