ПРЕССЪОБЩЕНИЕ по проект ROBG-456 „Хършова-Добричка, заедно по красивия път на устойчивото развитие, чрез трансгранична култура“, финансиран от Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.

13.06.2022 г.

На 13.06.2022 г. от 11.00 часа в залата на Търговско промишлена палата Добрич (ул. „България“ № 3) ще бъде представена „ОБЩА СТРАТЕГИЯ ЗА КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РАЙОН КОНСТАНЦА -ДОБРИЧ „. Тя е разработена по проект ROBG-456 „Хършова-Добричка, заедно по красивия път на устойчивото развитие, чрез трансгранична култура“, финансиран от Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.

Присъстващите представители на културни институти, туристически агенции, общини, медии ще получат брошури и карти на четирите маршрута, насърчаващи развитието на туризма в трансгранична Добруджа.

В събитието ще вземат участие представители на двата партньора по проекта- община Хършова и община Добричка.

Кметът на община Добричка Соня Георгиева и зам. Кметът Румяна Иванова ще представят програмата за честване празника на общината и провеждането на събора „Песни и танци от слънчева Добруджа“ на 25 юни, който тази година има трансграничен характер.